Tjenester vi utfører:

Vår kundeportefølje består hovedsaklig av små og mellomstore bedrifter. Vi legger vekt på at vi ikke bare skal oppfattes som regnskapsførere, men også som samtalepartnere og støttespillere for våre klienter. I tillegg til regnskap bistår vi våre kunder med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Videre bistår vi i forbindelse med skatte- og avgiftsspørsmål og annen økonomisk veiledning i den utstrekning det er ønskelig.

– Regnskapsføring

– Fakturering

– Lønn

– Rådgiving

– Momsoppgjør

– Selvangivelser

– Årsregnskap/Selskapsoppgaver

– Lønnskjøring

– Fakturering

– Kontering

p